วิทยากร

#

ภาคีเครือข่าย

#

องค์กรต้นแบบ

#

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำชี้แจง การแก้ไขข้อความในหนังสือสรรสาระองค์กรแห่งความสุข: แนวคิดและกรณีตัวอย่าง: องค์กรสุขภาพดี (Happy Body): จาก โครงการพัฒนาส่งเสริมและส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนสุขภาวะองค์กร

   

ขอเชิญเข้าร่วมเป็นต้นแบบองค์กรแห่งความสุข

ข่าวดีมาแล้ว สำหรับองค์กรที่สนใจอยากเป็นต้นแบบองค์กรแห่งความสุข ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาคีขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะในสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการโดย สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ***รับจำนวนจำกัด***ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 081-354-7330 และ 086-374-2522

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการทำสื่อด้วยสมาร์ทโฟน

ขอเชิญเข้าร่วม การอบรมการทำสื่อด้วยสมาร์ทโฟน ….ฟรี Click clip #2 โดยโครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ดำเนินการโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ มูลนิธิหัวใจอาสา ได้จัดการอบรมแบบระบบออนไลน์ ด้วยการ live ผ่านทาง เพจขององค์กรธุรกิจคุณธรรม จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมสมัครอบรมออนไลน์ ในหลักสูตรพัฒนาทักษะการทำสื่อส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร  ในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 มิถุนายน 2563 สมัครออนไลน์ได้ที่นี่ Click สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณสิทธิพร 084-139-8674 หรือ คุณเพชรมณี 085-900-0389