วิทยากร

#

ภาคีเครือข่าย

#

องค์กรต้นแบบ

#

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “คลัสเตอร์อุตสาหกรรมองค์กรแห่งความสุข 4.0” ครั้งที่ 2

ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “คลัสเตอร์อุตสาหกรรมองค์กรแห่งความสุข 4.0” ครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ซอยงามดูพลี กรุงเทพฯ ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ Click สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวินัยศักดิ์ เหมืองทอง : 081-697-4699 คุณศุภโชติ โคตรดี : 065-842-5399 คุณเกษศินี แสงสาคร : 095-252-3066  

ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “คลัสเตอร์อุตสาหกรรมองค์กรแห่งความสุข 4.0” ครั้งที่ 1

ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “คลัสเตอร์อุตสาหกรรมองค์กรแห่งความสุข 4.0” ครั้งที่ 1 ในวันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ซอยงามดูพลี กรุงเทพฯ ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ Click               สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวินัยศักดิ์ เหมืองทอง : 081-697-4699 คุณศุภโชติ โคตรดี : 065-842-5399 คุณเกษศินี แสงสาคร : 095-252-3066    

12 สิงหาคม 2562 ชวนแม่มาสร้างสุข ณ เสถียรธรรมสถาน

              ิ