วิทยากร

#

ภาคีเครือข่าย

#

องค์กรต้นแบบ

#

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญองค์กรเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาคีขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะในสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ขอเรียนเชิญองค์กรที่สนใจจะพัฒนาศักยภาพเป็นองค์กรต้นแบบด้าน Happy Workplace สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาคีขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะในสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับสมัครเพียง 12 บริษัท ระยะเวลาดำเนินโครงการปีที่ 1 (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563) ปิดรับสมัครภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สนใจโทร 081-354-7330, 086-374-2522

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการพัฒนาสร้างเสริมเติมสุขสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน ในกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทย

      แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดตัว “โครงการพัฒนาสร้างเสริมเติมสุข สู่การเป็นองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน ในกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทย” ขอเชิญร่วมฟังสัมนา Happy workplace วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่สร้างการรับรู้แนวคิดการเป็นองค์กรสุขภาวะ ผลักดันให้องค์กรหรือผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทยเป็นองค์กรสุขภาวะอย่างเป็นรูปธรรม วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องเรนโบว์ฮอลล์ ชั้น 17 โรงแรมใบหยก สกาย ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านทาง Google Form ตามลิงค์ด้านล่างนี้คะ 👇👇 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTnVtM78B6PF4ffwqCbYYmkpf_BfUOyE7M0tY9EJEn5gvJdw/viewform    

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างองค์กรแห่งความสุขเพื่อเพิ่มผลิตภาพ”

📣กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างองค์กรแห่งความสุขเพื่อเพิ่มผลิตภาพ” รุ่นที่ 3 ในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องมิ่งเมือง ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ รองเมือง กรุงเทพฯ และศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบ ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด จ.ราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการสร้างสุขภาวะองค์กรให้กับผู้ประกอบการและพนักงาน ส่งเสริมให้ผู้บริหารของสถานประกอบการ มีความตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างการองค์กรแห่งความสุขเพื่อเพิ่มผลิตภาพ หมายเหตุ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจะพิจารณา 1.ใบสมัครของผู้ที่กรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วนตามเงื่อนไขเท่านั้น (บริษัทละไม่เกิน 5 ท่าน) 2. ขอสงวนสิทธิ์ให้สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมเรื่อง Happy Workplace (สสส.) มาก่อน 📝ผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ CLICK 🔻ฟรีทุกกิจกรรม ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รีบๆหน่อยนะคะ รับจำนวนจำกัด🔺️ 📲สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ …
Continue reading ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างองค์กรแห่งความสุขเพื่อเพิ่มผลิตภาพ”