The Blog

S__6520842

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการทำสื่อด้วยสมาร์ทโฟน

ขอเชิญเข้าร่วม การอบรมการทำสื่อด้วยสมาร์ทโฟน ….ฟรี Click clip #2 โดยโครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ดำเนินการโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ มูลนิธิหัวใจอาสา ได้จัดการอบรมแบบระบบออนไลน์ ด้วยการ live ผ่านทาง เพจขององค์กรธุรกิจคุณธรรม จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมสมัครอบรมออนไลน์ ในหลักสูตรพัฒนาทักษะการทำสื่อส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร  ในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 มิถุนายน 2563 สมัครออนไลน์ได้ที่นี่ Click

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณสิทธิพร 084-139-8674 หรือ คุณเพชรมณี 085-900-0389