The Blog

S__6619245

ขอเชิญเข้าร่วมเป็นต้นแบบองค์กรแห่งความสุข

ข่าวดีมาแล้ว สำหรับองค์กรที่สนใจอยากเป็นต้นแบบองค์กรแห่งความสุข ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาคีขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะในสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการโดย สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ***รับจำนวนจำกัด***ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 081-354-7330 และ 086-374-2522