องค์กรต้นแบบคุณภาพชีวิตการทำงาน (ภาครัฐ)

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ องค์กรต้นแบบคุณภาพชีวิตการทำงาน (ภาครัฐ)
รายละเอียด

รายงานการศึกษานี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากความต้องการเข้าใจ ในเรื่องความสุขของคนในบริบทแห่งการทำงาน ดำเนินการศึกษาโดยการค้นหาองค์กรหรือหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในเรื่องนี้หรือเป็นองค์กรต้นแบบ แล้วสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการนำความสุขมาสู่สมาชิกองค์กร

 

ผู้แต่ง ดร. ศิริเชษฐ์ สังขะมาน
บรรณาธิการ 0 ธันย์ชนก 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2016-11-10 09:58:44
ประเภท
  • Happy Workplace
  • ดาวโหลด
    จำนวนการดาวโหลด 18

    รายละเอียด