ศูนย์เรียนรู้องค์กรสุขภาวะ บริษัท เจ.เอช.อุตสาหกรรม จำกัด

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ ศูนย์เรียนรู้องค์กรสุขภาวะ บริษัท เจ.เอช.อุตสาหกรรม จำกัด
รายละเอียด

หนังสือ “องค์กรแห่งความสุข : บริษัท เจ.เอช. อุตสาหกรรม จำกัด” เล่มนี้ จัดทำขึ้นในโอกาสครบรอบ 14 ปี ขององค์กรแห่งความสุข และเพื่อยกย่ององค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดีของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข จนได้รับการยกย่องให้เป็นศูนย์เรียนรู้องค์กรแห่งความสุข ซึ่งในระยะแรกนี้มี 7 ศูนย์เรียนรู้ ได้แก่ บริษัท เจ.เอช. อุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด, บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด, บริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทย สปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด, บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด

หนังสือเล่มนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก นำเสนอกรอบแนวคิดองค์กรแห่งความสุข และส่วนที่ 2 นำเสนอกรณีศึกษาของบริษัท เจ.เอช. อุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่องสุขด้วยสติในองค์กร (Mindfulness in Organization : MIO) ทีมงานที่เข้มแข็ง และการทำสื่อรณรงค์

ผู้แต่ง อารีย์ วัณณะสิริ ดร. วิภาภรณ์ เกียรติอำนวย
บรรณาธิการ 0 นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-01-31 11:09:16
ประเภท
ดาวโหลด
จำนวนการดาวโหลด 20

รายละเอียด