คู่มือรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ คู่มือรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา
รายละเอียด

วันเข้าพรรษา เป็นประเพณีที่ดีงามที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน คู่มือนี้จึงเป็นแนวทางช่วยกันรณรงค์ และเปิดโอกาสให้คนลด ละ เลิก อบายมุก

ผู้แต่ง -
บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-01-31 15:38:01
ประเภท
ดาวโหลด
จำนวนการดาวโหลด 11

รายละเอียด