The Blogs

รักการอ่านฐานสังคมเรียนรู้

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ รักการอ่านฐานสังคมเรียนรู้
รายละเอียด

มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเพียงหนึ่งเดียวบนหนึ่งเดียวบนผืนพิภพที่สามารถเรียนรู้ ตลอดจน สร้างพัฒนาการให้แก่ชีวิต และสังคม ผ่านการ “อ่าน”

ผู้แต่ง อภิญญา ตันทวีวงศ์
บรรณาธิการ 0 อภิญญา ตันทวีวงศ์ 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-02-04 14:43:03
ประเภท
ดาวโหลด

รายละเอียด