The Blogs

การจัดการการเงินชุมชน กรณีเครือข่ายสัจจะออมทรัพย์จังหวัดสงขลา

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ การจัดการการเงินชุมชน กรณีเครือข่ายสัจจะออมทรัพย์จังหวัดสงขลา
รายละเอียด

จุดประสงค์ของการศึกษาเครือข่ายองค์กรการเงินจังหวัดสงขลา เป็นร่วมเรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มออมทัพย์อื่นๆ

ผู้แต่ง -
บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-02-04 17:28:30
ประเภท
ดาวโหลด

รายละเอียด