The Blogs

สัมผัสกาย สัมผัสรัก บันทึกอาสาสมัครนวดเด็ก

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ สัมผัสกาย สัมผัสรัก บันทึกอาสาสมัครนวดเด็ก
รายละเอียด

กิจกรรมนวดเด็กไม่ได้ทำให้เด็กที่บ้านบ้านปากเกร็ดมีความสุขเท่านั้น แต่อาสาสมัครก็ได้พบความสุข จากการได้ใช้เวลากับเด็กๆ

ผู้แต่ง มูลนิธิสุขภาพไทย
บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-02-04 17:58:01
ประเภท
ดาวโหลด

รายละเอียด