The Blogs

เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา 2

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา 2
รายละเอียด

หนังสือบทบันทึกประสบการณ์การเดินทางของเยาวชน บนหนทางนักการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา 2 เล่มนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ ด้วยมุ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน ซึ่งอาจจะเป็นเยาวชน นักกิจกรรม หรือ ผู้ที่มีความสนใจจะใช้แนวทางของละคร เพื่อช่วยสะท้อนปัญญาให้ดำเนินชีวิตได้อย่างมีสุขภาวะ

 

ผู้แต่ง มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (กลุ่มละครมะขามป้อม)
บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ -
วันที่เพิ่ม 2019-02-11 13:17:29
ประเภท
ดาวโหลด

รายละเอียด