The Blogs

ค่ายอาสาห้องเรียนแห่งชีวิต

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ ค่ายอาสาห้องเรียนแห่งชีวิต
รายละเอียด

ค่ายอาสาพัฒนาชนบท บางคนอาจจะมองว่าเป็นเพียงจิตกรรมหนึ่งที่ทำขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกของงานอาสา หรือ กิจกรรมที่ทำขึ้นเพื่อรับผิดชอบต่อสังคม

ผู้แต่ง สสส
บรรณาธิการ 0 สสส 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-02-22 11:27:35
ประเภท
ดาวโหลด

รายละเอียด