The Blogs

แนวทางสู่ องค์กรต้นแบบไร้พุงและศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง สำหรับหน่วยงานเอกชน

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ แนวทางสู่ องค์กรต้นแบบไร้พุงและศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง สำหรับหน่วยงานเอกชน
รายละเอียด

แนวทางหนังสือนี้จัดทำขึ้นเป็นเอกสารแนะนำเบื้องต้นต่อหน่วยงานเอกชนที่มีเป้าหมายในการพัฒนางานด้านสุขภาพให้เป็น “องค์กรต้นแบบไร้พุง”และ “ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง” ตามเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด และนำไปสู่ความมีสุขภาวะที่ดีของพนักงาน

ผู้แต่ง ชัยชนะ บุญสุวรรณ จรัญ สามิบัติ
บรรณาธิการ 0 ณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล,กานต์ณัชชา สร้อยเพชร 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-02-27 11:09:27
ประเภท
ดาวโหลด

รายละเอียด