The Blogs

คู่มือโภชนาการพระสงฆ์

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ คู่มือโภชนาการพระสงฆ์
รายละเอียด

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีความห่วงใยในสุขภาวะของพระสงฆ์ ได้เล็งเห็นปัญหาการเจ็บป่วย เกี่ยวกับโรคเรื้อรังที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในหมู่พระสงฆ์ จ

ผู้แต่ง สงฆ์ไทยไกลโรค
บรรณาธิการ 0 สสส 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-02-27 16:19:47
ประเภท
ดาวโหลด

รายละเอียด