The Blogs

คู่มือ การรณรงค์และขับเคลื่อนกิจกรรม “ลดเมา เพิ่มสุข : ปฏิบัติการ พรรษานี้ งดเหล้าเพื่อพ่อ” เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ คู่มือ การรณรงค์และขับเคลื่อนกิจกรรม “ลดเมา เพิ่มสุข : ปฏิบัติการ พรรษานี้ งดเหล้าเพื่อพ่อ” เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
รายละเอียด

วันเข้าพรรษาเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนถือว่าเป็นวันพระใหญ่ที่เป็นสิริมงคล จึงมักเป็นช่วงที่หลาย ๆ คน ตั้งใจจะทำดีทั้งกายและใจ การลด ละ เลิก สิ่งที่ไม่ดีที่เคยทำมา หรือใช้ช่วงเวลานี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนตัวเองไปในทางที่ดีโดยมีเป้าหมายอาศัยช่วงเวลาเทศกาลการเข้าพรรษา 3 เดือนนั้น ในการชักชวนหรือเป็นจุดเริ่มต้นของการรณรงค์ให้มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการงด ลด เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้

ผู้แต่ง ศวฉ.แอลกอฮอล์
บรรณาธิการ 0 สสส 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-02-28 11:54:08
ประเภท
ดาวโหลด

รายละเอียด