องค์กรเครือข่าย

องค์กรภาคสาธารณะ

ภาคีเครือข่าย
102 องค์กร
องค์กรต้นแบบ
1 องค์กร
บริษัท ที่อยู่ โทรศัพท์ กิจกรรมที่ดำเนินงาน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี 372 หมู่ 3 ถนนอุทัย-หนองฉาง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000 056-5141356 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ 999/19 หมู่ 6 (บริเวณพุทธอุทยานนครสวรรค์) ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 056-217851 ดูโครงการที่เข้าร่วม
องค์การบริหารส่วนตำบลตาขีด หมู่ 5 ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180 056-000540 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 3) ถนนศรีอุทัย อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000 0-5651-1965 ดูโครงการที่เข้าร่วม
เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 77 หมู่ 15 ตำบลนิคมทุ่งโพทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 055-741-911 ต่อ 13 ดูโครงการที่เข้าร่วม
โรงเรียนราษฎร์วิทยา 226/4 ถ.ศรีพานิช อ.แม่สอด จ.ตาก ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 055-531989 ดูโครงการที่เข้าร่วม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 398 หมู่ที่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 091-0697855 ดูโครงการที่เข้าร่วม
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเคียน 99 หมู่ 4 ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60120 056-874041 ดูโครงการที่เข้าร่วม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160 056-372200 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานเทศบาลตำบลบางประมุง 111 หมู่ที่ 2 ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 60220 056-202123 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานเทศบาลตำบลไพศาลี 111 หมู่ 1 ถนนหลวงสาย 3004 ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220 056-259304 ดูโครงการที่เข้าร่วม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำลัด ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำลัด 529 หมู่ที่ 3 ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220 056-889296 ดูโครงการที่เข้าร่วม
องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ 114 ม.4 ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150 056-009709 ดูโครงการที่เข้าร่วม
องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี 99/9 ม.15 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140 056-373715 ดูโครงการที่เข้าร่วม
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต 9 หมู่ 9 ต.พรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60221 056-269409 ดูโครงการที่เข้าร่วม