องค์กรเครือข่าย

องค์กรภาคสาธารณะ

ภาคีเครือข่าย
102 องค์กร
องค์กรต้นแบบ
1 องค์กร
บริษัท ที่อยู่ โทรศัพท์ กิจกรรมที่ดำเนินงาน
สำนักงานควบคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี 372 หมู่ 3 ถนนอุทัย-หนองฉาง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000 056-5141356 ดูโครงการที่เข้าร่วม
เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง ตำบลเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61180 056-510810 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุทัยธานี 999/19 หมู่ 6 (บริเวณพุทธอุทยานนครสวรรค์) ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 056-217851 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี 49 หมู่ 3 ถนนอุทัย-หนองฉาง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000 056-970112 ดูโครงการที่เข้าร่วม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี 27 หมู่ 5 ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000 056-982621 ดูโครงการที่เข้าร่วม
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 58 วงศาโรจน์ ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000 056-511582 ดูโครงการที่เข้าร่วม
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 58 วงศาโรจน์ ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000 056-511582 ดูโครงการที่เข้าร่วม
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 151 หมู่ 2 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี 61170 082-2612132 ดูโครงการที่เข้าร่วม
องค์การบริการส่วนตำบลหูช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61180 056-510834 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000 080-9363944 ดูโครงการที่เข้าร่วม
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 619 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 086-4454255 ดูโครงการที่เข้าร่วม
บริษัท ทิพย์เคเบิ้ล จำกัด 83 ถนนเทศา 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 091-4574453 ดูโครงการที่เข้าร่วม
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล 699 หมู่ 21 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180 055-786-399 ต่อ 15 ดูโครงการที่เข้าร่วม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง 325 หมู่ 1 ตำบลหนองแม่แตง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150 095-6298228 ดูโครงการที่เข้าร่วม
เทศบาลตำบลคลองพิไกร 64 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110 055-7419345 ดูโครงการที่เข้าร่วม