องค์กรเครือข่าย

องค์กรภาคสาธารณะ

ภาคีเครือข่าย
102 องค์กร
องค์กรต้นแบบ
1 องค์กร
บริษัท ที่อยู่ โทรศัพท์ กิจกรรมที่ดำเนินงาน
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลนครชุม เทศบาลตำบลนครชุม 999 หมู่ 6 ถนน พหลโยธิน ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 087-937-5618 ดูโครงการที่เข้าร่วม
โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 462 หมู่ 2 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 086-4464380 ดูโครงการที่เข้าร่วม
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 0823196184 ดูโครงการที่เข้าร่วม
โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 616 หมู่ 7 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 055-030153 ดูโครงการที่เข้าร่วม
เทศบาลตำบลสลกบาตร 49 หมู่5 อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140 084-624-8312 ดูโครงการที่เข้าร่วม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเมือง ตำบลวังเมือง อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150 091835676 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักปศุสัตว์อำเภอแม่สอด 178 ถนนศรีพานิช ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 055-533965 ดูโครงการที่เข้าร่วม
เทศบาลตำบลท่าสายลวด 732 ม.1 ต.ท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 055-563316 ดูโครงการที่เข้าร่วม
โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 462 หมู่ 2 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 086-4464380 ดูโครงการที่เข้าร่วม
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด 322 หมู่ 1 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 61000 055-563001 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี 117 ศาลากลางหลังเก่า ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000 086-511904 ดูโครงการที่เข้าร่วม
เทศบาลตำบลตลุกดู่ 99/9 ม.5 ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 61120 056-510632 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000 056510626 ดูโครงการที่เข้าร่วม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 61150 056-049655 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สถานีตำรวจภูธรบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 2 หมู่ 1 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140 056-539106 ดูโครงการที่เข้าร่วม