องค์กรเครือข่าย

องค์กรภาคสาธารณะ

ภาคีเครือข่าย
102 องค์กร
องค์กรต้นแบบ
1 องค์กร
บริษัท ที่อยู่ โทรศัพท์ กิจกรรมที่ดำเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง 1/1 1 ตำบล หนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000 056-385-200 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักการสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสวรรค์ 99 หมู่ที่ 1 ถนนวิถีพรหมประทาน ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210 056-225-985 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังใหม่) ชั้น 5 อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 056-803-607 ดูโครงการที่เข้าร่วม
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา 14 หมู่ 13 ตำบลดอนคา อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160 056-248015 ดูโครงการที่เข้าร่วม
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง 278 หมู่ 6 ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150 056-293055 ดูโครงการที่เข้าร่วม
เทศบาลตำบลท่าตะโก 627 8 ตำบล ท่าตะโก อำเภอ ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160 056-249098 ดูโครงการที่เข้าร่วม
องค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง 116 ตำบล พุนกยูง อำเภอ ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190 056-891027 ดูโครงการที่เข้าร่วม
เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย 399 หมู่ 3 ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180 056-279032 ดูโครงการที่เข้าร่วม
คลินิกชุมชุนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด 99/99 ถนนสายเอเชีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 055-534806 ดูโครงการที่เข้าร่วม
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ 122 หมู่ที่ 9 ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 055-741974 ดูโครงการที่เข้าร่วม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด 60/9 ถนน ชิดวนา ตำบล แม่สอด อำเภอแม่สอด ตาก 63110 055-531-166 ดูโครงการที่เข้าร่วม
โรงเรียนภัทรวิทยา 274/1 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 055-563-885 ดูโครงการที่เข้าร่วม
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง 577 หมู่ 1 ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 055-533035 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ 1 หมู่ที่ 3 ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170 055-856-314 ต่อ 11 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานเทศบาลตำบลช่องลม 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170 055-741-666 ดูโครงการที่เข้าร่วม