องค์กรเครือข่าย

องค์กรภาคสาธารณะ

ภาคีเครือข่าย
102 องค์กร
องค์กรต้นแบบ
1 องค์กร
บริษัท ที่อยู่ โทรศัพท์ กิจกรรมที่ดำเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลาย 79/1 หมู่ 4 ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 055-029106 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย 98 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 055-850559 ดูโครงการที่เข้าร่วม
องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ 9/19 หมู่ 1 ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 055-841049 ดูโครงการที่เข้าร่วม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังควง 99 หมู่ 4 ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110 092-751-7999 ดูโครงการที่เข้าร่วม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง 4 หมู่ 4 ตำบลวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 055-745-562 ดูโครงการที่เข้าร่วม
องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งไผ่ (องค์กรต้นแบบ) 11/1 ม.11 ต.โค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140 055-866-078 ต่อ 11 ดูโครงการที่เข้าร่วม
เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี 999 หมู่ 3 ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62130 055-870-594 ต่อ 6 ดูโครงการที่เข้าร่วม
องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม 199 หมู่ 5 ตำบลสักงาม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62180 055-745-608 ต่อ 9 ดูโครงการที่เข้าร่วม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม 116 หมู่ที่ 2 ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120 055-870063 ต่อ 15 ดูโครงการที่เข้าร่วม
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม 999 หมู่ 6 ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 055-746-500 ดูโครงการที่เข้าร่วม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ถนนพหลโยธิน ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 055-718-280 ต่อ 0 ดูโครงการที่เข้าร่วม
บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด 333 หมู่ 9 ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000 055-702011 ดูโครงการที่เข้าร่วม
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 8 หมู่ 3 ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170 055-856-343 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สถานีตำรวจท่องเที่ยว 3 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 188/6 ถนนอินทรคีรี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 055-535-505 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สถานีตำรวจภูธรแม่สอด 416 ถนนอินทรคีรี ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 055-531-130 ดูโครงการที่เข้าร่วม