องค์กรเครือข่าย

องค์กรภาคสาธารณะ

ภาคีเครือข่าย
102 องค์กร
องค์กรต้นแบบ
1 องค์กร
บริษัท ที่อยู่ โทรศัพท์ กิจกรรมที่ดำเนินงาน
ที่ว่าการอำเภอแม่สอด ที่ว่าการอำเภอแม่สอด ถนนปราสาทวิถี ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 055-531-077 ดูโครงการที่เข้าร่วม
เทศบาลตำบลบ้านแดน 254 หมู่ 7 ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180 056-279-321 ดูโครงการที่เข้าร่วม
องค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง 99 หมู่ที่ 3 ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160 056-284-054 ดูโครงการที่เข้าร่วม
องค์การบริหารส่วนตำบลตาสัง 777 ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180 056-217-906 ดูโครงการที่เข้าร่วม
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี 399 หมู่ 3 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000 056970109 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานเทศบาลเมืองปางมะค่า 7 หมู่ที่ 7 ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140 055-872-317 ดูโครงการที่เข้าร่วม
องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร 1 หมู่ 2 ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140 055-771969 ดูโครงการที่เข้าร่วม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามหก แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 0632681525 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 16/151 เมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 0624789494 ดูโครงการที่เข้าร่วม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามหก แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 0632681525 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2346 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 0870016865 ดูโครงการที่เข้าร่วม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพนัสนิคม เลขที่ 177 ต.บ้านช้าง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 0898874469 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานคณะกรรมสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่อยู่ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ฝั่งทิศใต้ ชั้น 6-7 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 021413800 ดูโครงการที่เข้าร่วม